Algemeen


Yara GrassN geeft u advies om de mestruimte op grasland zo goed mogelijk te benutten. De tool helpt bij het bepalen van de beste strooidatum en stikstofgift. Te vroeg strooien gaat ten koste van het ruw-eiwitgehalte en verhoogt de kans op N-verliezen. Te laat strooien kost opbrengst. Een te hoge of te lage stikstofgift leidt tot een afwijkend eiwitgehalte.

Het model wat de adviezen berekend gebruikt de volgende data om tot het beste advies te komen:

 • weerdata van de afgelopen periode
 • 10-daagse weersverwachting
 • grondsoort en bodemvruchtbaarheid
 • streefwaarden grasproductie en ruw-eiwit
 • geplande mestgiften

 • De weergegevens zijn afkomstig van met.no voor de weersverwachting en Weatherstack voor de weersgeschiedenis.
  De bodemeigenschappen en weersgegevens worden geschat op basis van de locatie van de opgegeven percelen als deze niet door de gebruiker worden ingevoerd.
  Voor het berekenen van het optimale strooimoment voor een hoge N-benutting zoekt het model een N-gift, opbrengst en ruw-eiwitgehalte die zo dicht mogelijk aansluiten op uw wensen.

  Het adviesmodel is ontwikkeld door NMI en gebaseerd op data van een groot aantal bemestingsproeven in de afgelopen decennia.

  Meer info: www.yara.nl/GrassN

  Nog vragen? E-mail Theo.Courtz@yara.com

  Tsom

  Het advies voor de bemesting van de eerste snede is gebaseerd op de temperatuursom (Tsom). Dit is de som van de dagtemperatuur van alle voorgaande dagen van het jaar.
  De Tsom varieert over het land. Onderstaand figuur geeft de huidige waardes weer voor Nederland.


  TSOM Nederland

  Grasgroeipluim

  De grasgroeipluim toont de verwachte ontwikkeling in groei en eiwitgehalte van het gras. Dit onderdeel wordt getoond vanaf 1 april.


  Activiteiten perceel

  De adviezen zijn naast het weer en de bodem gebaseerd op de activiteiten op het perceel (maaien en bemesten) die de gebruiker kan toevoegen.

  Januari

  25 Februari

  Drijfmest - 25 m3/ha

  25 Maart

  Kunstmest - 75 kg N/ha

  5 Mei

  Snede 1

  15 Mei

  Drijfmest - 25 m3/ha

  Vandaag