Bedrijfsoverzicht

   Scroll voor meer info  
Perceel Norm N-drijfmest Norm N-werkzaam Norm P2O5Voeg perceel toe

Activiteiten perceel

Snede toevoegen

Bemesting en opbrengst

Realisatie

Oogstdatum

Opbrengst [kg ds/ha]

Drijfmest [m3/ha]

Kunstmeststof

Kunstmestgift [kg/ha]


Opslaan Verwijder

Planning

Streefopbrengst [kg ds/ha]

Drijfmest [m3/ha]

Kunstmeststof

Kunstmestgift [kg/ha]


Snede gerealiseerd Opslaan